Onze nieuwe shelter

Hope for Homeless moet verhuizen van haar huidige plek. De eigenaar van het perceel kwam zijn betalingsverplichtingen aan de bank niet na, hoewel wij hem maandelijks de huur betaalden, waardoor Altamira Asset Management Cyprus Ltd het perceel in beslag heeft genomen en ons contract heeft opgezegd. Hierdoor moesten wij op zoek naar een nieuw onderkomen voor onze dieren.

Gelukkig hebben wij een nieuw perceel gevonden en dankzij de donaties van onze vrijwilligers en het publiek hebben wij het kunnen aankopen. Inmiddels is dit stukje land omheind en kan het bebouwd worden. Via onze vrijwilligers, ons netwerk op Facebook en Instagram zijn wij op zoek gegaan naar een architect. Deze hebben wij gevonden en hij heeft kosteloos een tekening gemaakt van onze nieuwe opvang zoals wij denken dat hij moet worden. In dit traject zijn wij er ook achter gekomen dat de kosten voor de gehele bouw veel hoger zijn dan wij hadden verwacht. Zoals het nu berekend is, door de architect, komen wij uit op € 120.000. Daarom doen wij een dringend beroep op de hele wereld, dierenliefhebbers, vrijwilligers, professionals, verzorgers van honden, maar ook op bedrijven, iedereen die financieel óf materieel iets kan betekenen voor onze dieren, op jullie allemaal die houden van het werk dat wij doen en wat wij nastreven om deze zielen te helpen. Wij willen niet dat zij voor de tweede keer op straat komen te staan want wij weten niet wanneer wij onze huidige plek moeten verlaten en wanneer de nieuwe shelter er dan niet staat, staan alle dieren op straat en komen dan in handen van de staat waar ze een gewisse dood te wachten staat.

Klik hier op de link om de video van onze nieuwe shelter te zien 

https://fb.watch/gi4nPt43NR/

Steun Hope for Homeless